Allahyarham Syed Ahmad Semait

Ustaz Syed Ahmad Semait (lahir 1933) adalah seorang pengarang yang telah menghasilkan banyak kitab agama. Kitab-kitab tersebut diterbitkan oleh dua syarikat penerbitan beliau sendiri iaitu Pustaka Nasional dan Pustaka Islamiyah. Berikut adalah kitab yang beliau hasilkan (maklumat di petik dari sumber berikut);

1)     Isra’ dan Mi’raj – Abdul Halim Mahmud (2001, 150 pages)

2)      Kurnia Rabbani Limpahan Rahmani  – Sidi Syeikh Abdul Al-Jailani (2001, 660 pages)

3)      Dakwah Yang Sempurna Peringatan Yang Utama – Imam Habib Abdullah Al-Haddad (2000, 299 pages) 

4)      Al-Adzkar Lin Nawawi – Imam An-Nawawi (2000, 794 pages)

5)      Tata-tertib Pengajian Al-Quran – Imam An-Nawawi (1999, 182 pages)

6)      Belitan Iblis – Ibnul Qayyim (1994, 478 pages)

7)      Dosa-dosa Besar – Muhammad bin Ahmad Adz-Dzahaby (1994, 598 pages)

8)      Benteng Diri Ahli Hakikat – Syed Ahmad Ar-Rifa’I (1994, 425 pages)

9)      Halal Dan Haram Dalam Islam – Dr Yusuf Al-Qaradhawi (1995, 578 pages)

10) Taubat Dan Liku-likunya – Imam Ghazali (1995, 280 pages)

11) Rahsia Sufi – Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani (1997, 263 pages)

12) Untaian Kisah Nabi Dan Para Sahabat – Al-Kandahlawi (1997, 795 pages)

13) Petunjuk Thariqat ke Jalan Akhirat – Imam Habib Abdullah Al-Haddad (1999, 225 pages)

14) Bimbingan Mu’min – Imam Ghazali (1978, 873 pages)

15) Nasihat Agama Dan Wasiat Iman – Imam Habib Abdullah Al-Haddad (1981, 493 pages)

16) Petunjuk Jalan Thariqat / Penuntun Hidup Bahagia – Imam Habib Abdullah Al-Haddad (176 pages)

17) Masalah Sufi – Abu Said Al-Kharraz (1981, 598 pages)

18) Peringatan Tentang Umur Insan – Imam Habib Abdullah Al-Haddad (1982, 168 pages)

19) Mu’jizat Al-Quran – Muhammad Mutawalli Sya’rawi (1985, 592 pages)

20) Pendidikan Anak-anak Dalam Islam – Abdullah Nasih Ulwan (1988, v1: 612 pages, v2: 705 pages)

21) Roh – Ibnul Qayyim (1990, 551 pages)

22) Was-was – Ibnul Qayyim (1990, 123 pages)

23) Induk Pensucian Diri – Syed Hawa (1992, 1426 pages) – co.translater M. Abdai Rathomy

24) Kifayatul Akhyar – Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini (1993, v1: 736 pages, v2: 624 pages)

25) Sahih Al-Bukhari – Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (published post-humously in 2006, 3 volumes)

Ustaz Syed Ahmad meninggal dunia pada 15 Julai 2006 dalam satu kemalangan jalan raya. Kemalangan berlaku pada awal pagi di KM190.1 Lebuhraya PLUS berhampiran Pagoh. Beliau dalam perjalanan ke KL untuk mengajar kelas kuliah agama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: