Majlis Ilmu IPTA

Dalam bulan Ogos dua majlis ilmu akan diadakan di dua IPTA (UM & USM). Di UM akan diadakan Seminar Hukum Islam Semasa V dan di USM pula Seminar Hadis.

shi5.jpg

Di USM satu seminar hadis bertajuk Seminar Tokoh-Tokoh Hadis Pasca Kurun ke-13: Kesarjanaan dan Sumbangan dijadualkan pada 28 dan 29 Ogos. Antara tajuk kertas kerjanya adalah seperti berikut;

1). Analisis Hadith Kontemporari: Pemikiran dan Gagasan Baru dalam Penelitian Hadith.  2). Autoriti Hadith Dalam Kitab Tasawuf Tulisan Jawi: Hidayah Al-Salikin, Karya Syeikh Abdul Samad Al-Falimbani.  3). Biografi Dan Sumbangan Al Syekh Anuar Shah Al Kashmiri Dalam Bidang Hadith.  4). Drs. Abdul Ghani Azmi bin Idris: Tinjauan Terhadap Sumbangan dan Penulisan Beliau Dalam Majalah Pengasuh Mengenai Ilmu Hadith. 5).  Isu-Isu Ahli Kitab Suatu Tinjauan Daripada Hadis-Hadis Terpilih.  6). atas kajian: meneliti buku ‘The Origin of Islamic Law: the Qur’an, the Muwatta’ and Madinan ‘Amal’ oleh Dr. Yasin Dutton tentang metodologi hadith aliran Maliki. 7).  Kedudukan Hadith Dalam Perundangan Islam: Peranan Tokoh Hadith Semasa Dalam Menangkis serangan Orientalis. 

 8). Ketokohan Albani Dalam Kajian Manuskrip Hadith. 9).  Ketokohan Dr. Yusuf Al-Qaradawi Dan Sumbangan Dalam Bidang Hadis: Perbincangan MengenaiPandangannya Dalam Pembahagian Sunnah Kepada Tasyri’yyah dan Ghayr Tasyri’yyah. 10). Kontroversi Oleh Gerakan Feminisme Terhadap Hadis-Hadis Sahih Tentang Wanita: Pencerahannya Oleh Sarjana Hadis Zaman Moden. 11).  Manhaj al-sunnah fi inkari al-bid‘ah. 12).  Manhaj Fuqaha dan Ahlul Hadith di dalam Proses Pengisthibatan Hukum Shara’ di dalam kes-kes al-Mirath.  13). Muhammad Nasir Al-Din Al-Albaniy: Suatu Biografi.  14). Pemikiran Tokoh-tokoh Hadith Tentang Hukuman Murtad.  15). Pendekatan Hadis Fitan Dalam Menangani Gejala Sosial Masa Kini. 16). Pengajian Hadis Di IPTA: Cabaran Di Era Globalisasi.  17). Peranan Maulana Muhammad Zakaria Dalam Gerakan Tajdid: Satu Analisis Dalam Kitab Fada’il Al-A’mal.  18). Perbezaan Metodologi Memahami Hadis: Sumbangan Ke Arah Isu-Isu Kontroversi.  19). Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Ketokohan dan Peranan Dalam Gerakan Tajdid Di Nusantara.  

20). Sheikh Abdullah Al-Ghadamsiyy Al-Maghribiyy: Sumbangannya Dalam Pemikiran Tajdid Di Tanah Malaya.  21). Sumbangan al-Albany Dalam Bidang Hadith: Tinjauan Terhadap Khazanah Ilmu Peninggalannya.  22). Sumbangan Al-Qaradhawi Dalam Pentafsiran Hadis Asnaf Zakat: Kajian Ke Atas Buku Fiqh Al-Zakah.  23). Sumbangan al-Syeikh Idris al-Marbawi Dalam Menggerakkan Pengajian Hadith Di Alam Melayu.  24). Sumbangan Dakwah Shaykh Nuruddin al-Raniri Dalam Karya Al-FawaCiD Al-Bahiyyah Fi Al-CAhadith Al-Nabawiyyah.  25). Sumbangan Syeikh Mohamed Idris al-Marbawi Dalam Ilmu Hadith Riwayah: Tumpuan Kepada Kitab Bahr al-Madhi’  26). Syeikh Muhammad Fu’ad ‘Abd A-Baqi dan Gagasan Khidmatnya Di Medan .

27). Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Sumbangan Kepada Pengajian al-Hadith.  28). Telaah Induktif Terhadap Beberapa Penghuraian Syeikh Muhammad Idris al-Marbawi Berkenaan Hadis-Hadis.  29). Muamalat Islamiyyah dalam Magnum Opusnya Bahr Al-Mazi Sharh Mukhtasar Sahih al-Tirmizi: Relevansinya Dalam Konteks Aplikasi Kewangan Islam Semasa di Malaysia.  30). Tok Guru Haji Abbas Tok Jiring: Pendekatan Dan Sumbangannya Dalam Pengajaran Hadith Di Terengganu Dan Kelantan.  31). Tok Khurasan (1875-1944): Sumbangan Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Pengajian Hadis Di Malaysia.

Baca laporan susulan mengenai seminar Usm di sini.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: