Mazhab Syafie di Malaysia

Akademi Pengajian Islam UKM menganjurkan satu persidangan – seminar hukum islam semasa v. Fokus perbincangannya bertemakan amalan mazhab syafie di Malaysia. Banyak sekali kertas kerja yang dibentangkan. Topik yang tersenarai boleh dibaca di sini.

surautb1.jpg

Surau di Resort Teratak Buana, Mersing

Banyak sekali kertas kerja yang dibincangkan di seminar tersebut. Ada lebih 50 topik semuanya, sebahagiannya disenaraikan seperti mana berikut – tak mampu nak masukkan semuanya; 

1. MAZHAB SYAFIE DI MALAYSIA: SEJARAH, REALITI DAN PROSPEK MASA DEPAN (Prof. Dato’ Dr Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid) – Kertas Utama I

PRINSIP DAN METODOLOGI MAZHAB SYAFIE

2. Antara al-Syafi‘i dan al-Syafi‘iyyah: Mazhab Syafi‘i atau Nawawi (Amir Fazlim Yusoff)
3. Muhammad Ibn Idris al-Shafi‘i’s Conception Of The People Of The Book: A Study Of His View Vis-a-Vis Other Mazhabs In Islamic Religious Tradition (Dr. Muhammad Azizan Sabjan & Dr. Noor Shakirah Mat Akhir)
4. Manhaj Imam al-Syafie Dalam Isu-Isu Khilafiyyah: Analisis Dari Kitab al-Umm dan al-Risalah (Dr. Asmadi Mohamed Naim)
SEJARAH PERKEMBANGAN MAZHAB SYAFIE DI MALAYSIA5. Sejarah Perkembangan Mazhab Shafi‘i Di Malaysia Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Pendidikan Pondok (Rosdi Yusof & Dr. Hasanah Abd Khafidz)
6. Tajdid Mazhab Syafie Di Malaysia (PM Madya Dr. Abdul Karim Ali)
7. Kedudukan Mazhab Syafie dalam Realiti Perkembangan Ahlus Sunnah di Negeri Perlis (Dr. Saadan Man)
8. Tafsiran Fiqh Syeikh Abu Bakar Ashaari: Satu Anjakan Paradigma (Dr. Mustaffa Abdullah & Dr. Mustaffa Abdullah) 

KARYA-KARYA FIQH SYAFIE

9. Kitab Fiqh Melayu Di Nusantara (Mohd Taufik Arridzo Bin Mohd Balwi)
10. Kitab Bahr Al-Madhi Sebagai Rujukan Fiqh Shafi‘i Dalam Sharh al-Hadith (Dr. Ishak Suliaman)
11. Pengaruh Ibn Hajar Dalam Perkembangan Mazhab Syafie Di Malaysia Melalui Karyanya Bulugh al-Maram: Kajian Di Terengganu (Rohaizan Baru, Ahmad Tirmizi Taha & Syed Mohd Azmi Syed Abdul Rahman)
12. Pandangan Mazhab Syafie Dalam Karya Minhat al-Qarib Oleh Tuan Tabal (PM Dr Ahmad Zaki Hj Ibrahim)
13. Ruangan Fatwa Syar‘iyyah Dalam Majalah Pengasuh: Tinjauan Terhadap Sejarah Penerbitan Dan Fokus Perbincangan (En. Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid)

14. Pengaruh Fiqh Syafie Dalam Pemikiran Masyarakat Melayu di Malaysia. (PM Dr Abdul Halim El-Muhammady)

REALITI FIQH SYAFIE DI MALAYSIA (PRODUK MUAMALAT)

15. Perkembangan Pemikiran di Luar Mazhab Syafie Dalam Produk Kewangan (Mohamad Rizal Mohamed Nor)
16. Kedudukan Mazhab Syafie Dalam Produk-produk Kewangan Islam Semasa (Suhaimi Mohd Yusof & Ahmad Hazim Alias)
17. Penggunaan Kontrak Syariah Dalam Pembangunan Produk Berasaskan Kad Kredit: Analisis Dari Pandangan Mazhab Syafie (PM Dr Ab Mumin Ab. Ghani & Fadhillah Mansor)

REALITI FIQH SYAFIE DI MALAYSIA (IBADAT)

18. Penilaian Semula Tentang Pemakaian Mazhab Syafie Bagi Pesakit Kecemasan (ICU) Di Dalam Isu-Isu Taharah & Solat; Satu Kajian Realiti Di Hospital Besar Kuala Terengganu (Dr Nizaita Omar)
19. Kedudukan Mazhab Syafie Dalam Ibadat di Malaysia (PM Dr. Anisah Ab Ghani)
20. Kedudukan Mazhab Syafie Dalam Kaedah Pengiraan Zakat Padi Di Negeri Kedah: Satu Analisis (Mohammad Azam Hussain)
 
 

REALITI FIQH SYAFIE DI MALAYSIA (MUAMALAT)

21. Pemakaian Pandangan Mazhab Shafie Dalam Fiqh Muamalat Islam: Analisis Pemikiran Perundangan dan Fatwa Di Malaysia dan Di Negara Brunei Darussalam (Dr Hj. Ismail Mat & Dyg Hjh Masnooraini Hj Mohiddin)
22. Kedudukan Mazhab Syafie Dalam Muamalat Di Malaysia (PM Dr Shamsiah Mohamad)

23. Peranan Institusi Pondok Dalam Penyebaran Mazhab Syafie di Malaysia (Tuan Haji Zaidi bin Hassan) – Kertas Utama II

surautb2.jpg

3 Responses to “Mazhab Syafie di Malaysia”

 1. Reen Rawaida Binti Zuhdi Says:

  salam..
  Saya begitu berminat untuk membaca hasil kertas kerja di atas. Saya mempunyai kemusykilan tentang aplikasi mazhab syafie di Malaysia. Sekiranya tidak keberatan, saya ingin sekali membaca dan melihat apalah hasil penyelidikan yang telah jalankan.

  Sekian, terima kasih.

 2. ummu hanin Says:

  salam, saya pun berminat nak baca hasil kertas kerja. besarlah kiranya kalau dapat dikongsi di sini.

  terima kasih.

 3. saiful Says:

  sekarang saya dalam proses membuat tesis tentang kefahaman mazhab syafie di malaysia. minta sebarang maklumat bagi menyiapkan tesis ini. jazakallah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: