Orientalis Fanatik

Menurut sebuah artikel orientalisme merupakan gagasan pemikiran yang telah memberikan kesan yang besar dalam membentuk persepsi barat terhadap Islam dunia dan dunia Islam. Para orientalis telah menyebar pemikiran orientalism demi mencapai objektif yang disimpulkan sebagai 3G – Glory, Gold, Gospel.

Kenali para orientalis yang digolong sebagai fanatik. Mereka dalam golongan ini banyak menyerang Islam terutamanya melalui penulisan mereka. Antara nama yang disenaraikan sebagai fanatik ini adalah (sejumlah lapan belas nama disenaraikan);

1). Ignaz Goldziher (1850-1920)

2). J Maynard

3). Samuel Marinus (S M) Zwemer (1867-1952). Orientalis dan pendawah Kristian pengasas majalah Islamic World di Amerika. Di antara bukunya yang bernada fitnah ialah Islam Memasung Aqidah terbit tahun 1908 M dan Al-Islam yang merupakan kumpulan makalah yang disampaikan dalam Persidangan Kristianisasi II pada tahun 1911 M di Lucknow India. Baca di wikipedia.

4). G Von Grunebaum

5). Arent Jan Wensinck (1882-1939) – orientalis yang sangat memusuhi Islam. Bukunya yang berjudul Aqidah Islam yang diterbitkan dalam tahun 1932 mengandungi banyak kecaman terhadap Islam.

6). Kenneth Cragg

7). Louis Massignon (1883-1962). Pendakwah Kristian berbangsa Perancis, pernah menjadi penasihat kepada Departmen Jajahan Perancis Berkenaan Afrika Selatan. Bukunya yang terkenal ialah Hallaj – Sufi yang Syahid dalam Islam terbit pada tahun 1922 M.

8). Duncan Black (D B) Macdonald (1863-1943). Orientalis dan pendakwah Kristian berbangsa Amerika seorang yang terkenal fanatik. Ia menulis buku Perkembangan Ilmu Kalam, Fiqh dan Teori Undang-Undang Negara, terbit pada tahun 1930 dan buku Sikap Agama Terhadap Kehidupan Menurut Islam terbit pada tahun 1908. Baca di wikipedia.

9). M Green

10). D S Margoliouth

11). Arthur John Arberry (1905-1969). Beliau adalah orientalis Inggeris yang sangat fanatik memusuhi Islam. Bukunya terkenal antara lain adalah – Islam Dewasa Ini; terbit tahun 1943 M. Buku Tasawuf, terbit pada tahun 1950 M.

12). Barron Carra de Veux

13). Hamilton Alexander Roskeen (H A R) Gibb (1895-1971 M) orientalis berbangsa Inggeris penulis buku Mohammedanism diterbitkan dalam tahun 1947 dan Aliran-aliran Moden dalam Islam yang diterbitkan juga dalam tahun 1947. Baca di wikipedia.

r_s_nicholson

Reynold A Nicholson, 1868-1945 (sumber – sologak1)

14). Reynold Alleyne (R A) Nicholson (1868-1945). Beliau merupakan orientalis berbangsa Inggeris yang menolak aspek kerohanian Islam. Ia menganggap Islam sebagai agama materialistik dan tidak mengakui keluhuran manusia. Bukunya yang terkenal ialah Sufi-Sufi Islam (1910) dan Sejarah Kesussasteraan Arab (1930).

15). Henry Lammens (1862-1937). Orientalis fanatik yang menulis buku Al-Islam dan Tha’if. Dia juga salah seorang sidang pengarang Ensiklopedia Islam. Beliau berbangsa Perancis dikategori sebagai tersangat fanatik. Mendakwa Nabi tidak menyukai perpaduan. Telah banyak mengubah fakta sejarah Islam seperti mengubah tarikh lahir Nabi SAW serta membuat gambaran jahat terhadap Fatimah az-Zahra. Baca mengenai beliau di wikipedia.

16). Joseph Schacht (1902-1969). Beliau terkenal sebagai orientalis Jerman yang sangat fanatik memusuhi Islam. Penulis buku Usul Fiqh Islam.

17). Blacherch (nama ini tak jumpa pula di wikipedia)

18). Alfred Guillaume (1888-1966). Beliau dinamakan sebagai orientalis yang memusuhi Islam. Guillaume telah menterjemah Kitab Sirah oleh Ibnu Ishaq ke bahasa Inggeris yang terbit pertama kali pada tahun 1955.

 matang gerdu

Masjid Jamek Matang Gerdu Bagan Serai

– – – – –

One Response to “Orientalis Fanatik”

  1. geopractice :: Buku Sufi Nicholson :: October :: 2009 Says:

    […] bahawa Reynold Nicholson adalah salah seorang pengkaji Islam Barat yang tergolong dalam kategori orientalis fanatik yang tulisannya mungkin bias terhadap […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: