Sufi dan Tarikat

Pembentukan Tarikat adalah suatu lanjutan daripada aliran Sufi. Tarikat wujud apabila seorang tokoh sufi mempunyai ramai pengikut. Sesebuah kumpulan Tarikat akan mengambil namanya dari tokoh sufi yang mereka naungi. Beberapa nama kumpulan tarikat disebut dalam sebuah buku berjudul Introducing Islam tulisan William Shepard  (seorang pengkaji Islam dari University of Canterbury NZ). Buku beliau baru saja diterbitkan oleh Routledge iaitu terbitan tahun 2009. Beliau menulis mengenai Sufi dalam Bab 12 (ms 149-164).

Kumpulan Tarikat mula wujud pada kurun ke-14 (tahun 1300 – …) dan Shepard menyenaraikan sejumlah lapan kumpulan Tarikat iaitu;

1. Qadiriyya – dinaungi oleh Syeikh Abd al-Qadir al-Jailani (w.1166).

2. Suhrawardiya – nama pengasasnya ialah Abu Hafs al-Suhrawardi (1145-1234).

Qadiriyya dan Suhrawardiyya popular dikalangan pengikut mereka di Asia Selatan (i.e., India dan Pakistan).

3. Shadhiliyya – diasas oleh ‘Abdallah al-Shadhili (1196-1258).

Shadhiliyya berasal di Tunisia dan berkembang ke Mesir dan negara Arab lain.

4. Rifa’iyya – di bawah naungan Ahmad ibn ‘Ali al-Rifa’i (1106-1182)

Kumpulan Rifa’iyya terkenal dengan gelaran “the howling dervishes” dan dikatakan boleh berjalan atas bara, sanggup melukai tubuh sendiri dan makan ular (?) – ini tulisan Shepard (baca ms. 160) setakat mana betulnya mungkin kena tanya para alim ulama. Tuduhan yang sama boleh dibaca dari sebuah buku “A new introduction to Islam” oleh Daniel Brown (baca ms. 171 di sini – google).

Baca sedikit maklumat mengenai Rifa’iyya di sini – encyclopaedia. Rencana dalam ensiklopedia berkenaan tidak pula menyebut mengenai makan ular. Namun pengikut Tarikat Rifa’iyya dikatakan boleh mencapai ekstasi hingga menjatuhkan tubuh mereka ke tempat yang ada senjata tajam dan binatang liar seperti ular.

5. Mevlevi (atau Mawlawi) diasas oleh Jalai al-Din al-Rumi (1207-1273).

Tarikat Mawlawi popular di Wilayah Ottoman dan terkenal dengan tarian “whirling”.

6. Naqshbandiyya mengambil nama dari Baha’ al-Din Naqshband (w.1390)

Terkenal dengan zikir senyap dan dari salasilah keturunan Saidina Abu Bakar.

7. Ahmadiyya – pengasasnya Ahmad al-Badawi (1199-1278)

8. Bayumiyya – dari Ali al-Bayyumi yang juga salah seorang Syaikh pengikut kumpulan Ahmadiyya.

Ahmadiyya dan Bayumiyya berasal dari Mesir.  Banyak lagi nama-nama tarikat boleh di baca di sini – klik sumber.

solat limbung

Ruang solat Surau Abd Rahman Limbung, Bdr Chukai

– – – – –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: