Jabir bin Hayyan (737 – c.815 M)

Jabir bin Hayyan dikenali sebagai bapa kimia Arab dan juga seorang ahli farmasi. Beliau lahir pada tahun 737M di negeri  Thus (dalam wilayah Khurasan). Bapa beliau, Hayyan, adalah seorang pendokong gerakan Abbasiah. Keluarga beliau berketurunan Azdi berasal dari Yaman.

Jabir mula belajar tentang kimia farmasi dari ayahnya. Beliau juga mempelajari kimia melalui buku tulisan ahli kimia silam (anak Khalifah Yazid – i.e., Khalid bin Yazid (bin Muawiyah bin Abu Sufian). Jabir turut berguru dengan seorang lagi ahli kimia silam Ja’afar Ash-Sadiq (seorang tokoh Imam Shi’ah).

Jabir juga ketika kemuncak kerjaya sebagai ahli kimia farmasi telah bekerja dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid.Pada ketika yang sama beliau amat rapat dengan keluarga Barmakid khususnya Yahya bin Khalid al-Barmakid. Jabir turut rapat dengan dua anak Yahya iaitu Fadl dan Ja’afar al-Barmakid. Jabir telah lari bersembunyi ketika Khalifah Harun ar-Rasyid bersengketa dan memusuhi keluarga al- Barmakid. Jabir juga melalui zaman pemerintahan Khalifah al-Amin (w.813M) dan al-Ma’mun.

Selain menguasai bidang kimia dan farmasi, Jabir turut terkenal dalam bidang falsafah dan astrologi zodiak.

Baca tentang Jabir ibn Hayyan di wikipedia.

Bangunan Terowong Sejarah Pasir Salak

– – – – –

One Response to “Jabir bin Hayyan (737 – c.815 M)”

  1. Peranan bapa Jabir bin Hayyan « geoabbasid’s Blog Says:

    […] Jabir bin Hayyan (737 – « geopractice Says: May 9, 2011 at 1:35 pm | Reply […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: